KRS: 0000182916

Pomoc Żywnościowa

Szczecinecka Fundacja na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, jako jedyna w powiecie szczecineckim, prowadzi Magazyn Żywności i zajmuje się dystrybucją żywności dla osób najuboższych, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

Magazyn mieści się w Szczecinku, przy ul. Wiatracznej 1

 

"EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEG0 POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020"

Podprogram 2019

Fundacja realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  od stycznia 2020 r. do sierpnia 2020 r.

      Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier: (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

Pomoc żywnościowa trafiła do  5130 osób znajdujących się w trudnej sytuacji   życiowej z terenu Powiatu Szczecineckiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym 25 746 paczek żywnościowych, zawierających łącznie  381 061,56 kg żywności takiej jak:

 1. Kasza gryczana – 11 016 kg
 2. Herbatniki maślane – 6 112 kg
 3. Mleko – 56 904,00 l
 4. Ser podpuszczkowy dojrzewający – 14 590,00 kg
 5. Szynka drobiowa – 20 754,00 kg
 6. Pasztet wieprzowy – 3 431,04 kg
 7. Filet z makreli w oleju – 12 977,12 kg
 8. Cukier biały – 33 890,00 kg
 9. Olej rzepakowy – 31 902,00 kg
 10. Groszek z marchewką – 19 200,00 kg
 11. Fasola biała – 18 600,00 kg
 12. Koncentrat pomidorowy – 9 228,80 kg
 13. Buraczki wiórki – 7 987,00 kg
 14. Powidła śliwkowe –15 509,00 kg
 15. Makaron jajeczny muszelki  – 38 130,00 kg
 16. Makaron kukurydziany bezglutenowy – 7 280,00 kg
 17. Ryż biały – 26 400,00 kg
 18. Gołąbki w sosie pomidorowym – 16 156,00 kg

 


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2019

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2019 – czerwiec 2020, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2019 – czerwiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Nowych Bielicach  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa zachodniopomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Pomoc żywnościowa udzielana przez Szczecinecką Fundację Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych [OPL] skierowana jest do mieszkańców powiatu szczecineckiego.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2. Sposób kwalifikacji:

· Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

· OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

· OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50,50 kg w tym:

Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką 3,2 kg,
 • fasola biała 3,2 kg,
 • koncentrat pomidorowy 1,28 kg,
 • buraczki wiórki 1,05 kg,
 • powidła śliwkowe 1,80 kg,
 • sok jabłkowy klarowany 4 l

Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny 4,5 kg,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy 1,0 kg 3. ryż biały 3 kg,
 • kasza gryczana 1,5 kg, 5. herbatniki maślane 0,8 kg,

Artykuły mleczne:

 • mleko UHT 7 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 2,0 kg,

Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa 2,7 kg,
 • szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
 • pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 • filet z makreli w oleju 1,53 kg,

Cukier: Cukier biały 4 kg,

Tłuszcze: olej rzepakowy 4 l,

Dania gotowe: gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;

2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,4 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.
"EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEG0

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"

Podprogram 2018

  

Fundacja realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  październik  2018 – kwiecień 2019.

      Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

      Pomoc żywnościowa trafiła do  6550 osób znajdujących się w trudnej sytuacji   życiowej z terenu Powiatu Szczecineckiego

      Wydaliśmy osobom potrzebującym - 277 338,40 kg żywności takiej jak:

 1. Kasza gryczana – 8 577,00 kg
 2. Herbatniki maślane – 1 020,00 kg
 3. Mleko – 36 720,00 l
 4. Ser podpuszczkowy dojrzewający – 16 180,00 kg
 5. Gulasz wieprzowy z warzywami – 8 812,80 kg
 6. Szynka drobiowa – 17 625,60 kg
 7. Szynka wieprzowa mielona – 10 886,40 kg
 8. Pasztet wieprzowy – 4 314,24 kg
 9. Filet z makreli w oleju – 8780,16 kg
 10. Cukier biały – 25 200,00 kg
 11. Olej rzepakowy – 30 780,00 kg
 12. Kabanosy wieprzowe – 2 426,40 kg
 13. Miód – 2 697,60 kg
 14. Groszek z marchewką – 14 400,00 kg
 15. Fasola biała – 20 400,00 kg
 16. Koncentrat pomidorowy – 8 192,00 kg
 17. Buraczki wiórki – 5 817,00 kg
 18. Powidła śliwkowe – 6829,20 kg
 19. Makaron jajeczny świderki – 23 520,00 kg
 20. Makaron kukurydziany bezglutenowy – 3 360,00 kg
 21. Ryż biały – 20 800,00 kg

     W ramach programu zostały zorganizowane działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań zostały przeprowadzone       warsztaty edukacyjne oraz warsztaty kulinarne na których osoby mogły dowiedzieć się:

 • Jak nie marnować jedzenia,
 • Jak przechowywać prawidłowo żywność,
 • Jakie produkty powinniśmy trzymać w lodówce,
 • Każda osoba uczestnicząca w warsztatach ćwiczyła nowe potrawy, które można sporządzić z żywności, którą otrzymuje z programu.