KRS: 0000182916

Rada Fundacji

Rada Fundacji w składzie:

  1. Wiesław Marian Kosmala – Przewodniczący
  2. Piotr Kujawa
  3. Andrzej Grusza

powołana została uchwałą nr 1/2018 Fundatorów Szczecineckiej Fundacji Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie 
powołania Rady Fundacji i wyborze jej członków.