KRS: 0000182916

Fundatorzy

Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Mariusza Ryndaka w kancelarii notarialnej w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 51, 26.09.2003 r., przez:

  • Krzysztofa Lisa
  • Katarzynę Oleś
  • Włodzimierza Fila